მანქანები და სხვა მანქანები

ყურადღება მიაქციეთ მათ მართვის მოწმობის აღებისას

ყურადღება მიაქციეთ მათ მართვის მოწმობის აღებისას

ჩვენს სტატიაში დეტალურად არის განმარტებული სალიცენზიო პროცესი. მთავარი;
მნიშვნელოვანი რეგისტრაციის თარიღი
სარეგისტრაციო დოკუმენტები
თეორიული გამოცდა
მართვის მოწმობის დოკუმენტები
დანიშვნა
სწავლა და ფასები