ოფიციალური გარიგებები

გახდე ამერიკის მოქალაქე დეტალებში

გახდე ამერიკის მოქალაქე დეტალებში

ჩვენს სტატიაში დეტალურად არის აღწერილი ნაბიჯები ამერიკის მოქალაქეობის მისაღებად. მთავარი;
უპირატესობა, მინუსი
სია, რაც თქვენ უნდა
ანოტირებული პირობები
მწვანე ბარათის განაცხადი
რამდენი ფული, რამდენი წელი?
ქალაქის შერჩევა, კრიმინალი

ყურადღება მიაქციეთ მათ მართვის მოწმობის აღებისას

ყურადღება მიაქციეთ მათ მართვის მოწმობის აღებისას

ჩვენს სტატიაში დეტალურად არის განმარტებული სალიცენზიო პროცესი. მთავარი;
მნიშვნელოვანი რეგისტრაციის თარიღი
სარეგისტრაციო დოკუმენტები
თეორიული გამოცდა
მართვის მოწმობის დოკუმენტები
დანიშვნა
სწავლა და ფასები